• mavena-top-baner-v1

Polityka prywatności

Polityka prywatności
POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MAVENA.SOLINEA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
1.3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.  (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późń. zm.)

2. administrator danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest „SOLINEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000496008, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Elizówka 65, Hala L, 21-003 Ciecierzyn, NIP: 7123284694, REGON: 06164866000000 oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
2.2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez adres korespondencyjny wskazany wyżej.
2.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. dane osobowe

RODZAJE I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
3.1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów niebędących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
3.2. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia usług Sklepu Internetowego lub Usługi Elektronicznej, na przykład podczas zakładania konta czy składania zamówienia.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANYCH DANYCH
3.3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
3.3.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto) (w tym rozpatrywanie reklamacji i innych roszczeń związanych z zawartą umową)
3.3.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
3.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
3.4.1. art. 6, ust. 1, litera a RODO w zakresie czynności przetwarzania, dla których została wyrażona zgoda na określony cel przetwarzania.
3.4.2. art. 6 ust. 1 litera b RODO w zakresie czynności przetwarzania związanych z zawartą umową.
3.4.3. art. 6, ust. 1, litera c RODO w zakresie czynności przetwarzania wynikających z obowiązku prawnego, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych.
3.4.4. Art. 6, ust. 1, litera f RODO w zakresie czynności przetwarzania wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.
3.5.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Usługobiorców lub Klientów  Sklepu Internetowego:
3.5.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
3.5.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
3.5.3. Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym w celach związanych z prowadzeniem strony Sklepu Internetowego np. podmiotom dostarczającym systemy chmurowe, agencjom reklamowym, dostawcom usług IT oraz narzędzi analitycznych. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania.

DOBROWOLNOŚĆ PODADNIA DANYCH
3.6.  Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.7. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
3.8. Kryteria ustalania okresu przetwarzania danych są następujące:
3.8.1. jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Usługobiorcę lub Klienta – okres przechowywania danych osobowych trwa, dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Usługobiorca lub Klient nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych;
3.8.2. jeśli podstawą przetwarzania jest zawarta umowa – okres przechowywania danych osobowych upływa wraz z upływem terminów przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy;
3.8.3. jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora – okres przechowywania danych osobowych jest zależny od okoliczności wskazujących na istnienie interesu po stronie Administratora;
3.8.4. jeśli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przechowywania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na administratora obowiązek przechowywana danych.
3.9. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych są przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Usługobiorcę lub Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych.

UPRAWNIENIA USŁUGOBIORCÓW LUB KLIENTÓW W STOSUNKU DO ICH DANYCH OSOBOWYCH
3.10. Usługobiorca lub Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
3.11. Usługobiorca lub Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3.12. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych Usługobiorca lub Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

4.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
4.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
4.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
4.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
4.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
4.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
4.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
4.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
4.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
4.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
4.6. w przeglądarce Chrome
4.7. w przeglądarce Firefox
4.8. w przęglądarce Internet Explorer
4.9. w przeglądarce Opera
4.10. w przeglądarce Safari
4.11. w przeglądarce Microsoft Edge
4.12. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
5.3.1 Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5.3.2 Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.